13 april 2018
Unicef logo
In 2017 kregen wij de mogelijkheid van de manager van AH Sumatrastraat Duco Uphof om een keer per kwartaal te collecteren voor UNICEF. Dat is een heel groot succes geworden! In een jaar is maar liefst een totaal bedrag van €5200,61.

Een prachtig bedrag wat bij geen andere supermarkt gehaald wordt, want in totaal hebben wij net €10.000 met het collecteren bij 3 supermarkten in Den Haag opgehaald. Dit jaar mogen wij opnieuw 4x collecteren bij deze supermarkten en wij hopen opnieuw op uw gulle gift te mogen rekenen!

meer…

 

Met 65+ historische (leger) voertuigen door de Haagse Binnenstad is op 5 Mei de LibertyTour een van de mooiste intochten van het land. Ter ere van de aankomst van het Vuur van de Vrijheid uit Wageningen en de bevrijding door Canadezen en Nederlandse Irene Brigade in Mei’45.

meer…

 

11 april 2018

 

Op omroepwest.nl:

DEN HAAG – Wat wil jij? Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks onderhandelen over een nieuw stadsbestuur in Den Haag. Maar wat moet er wat jou betreft in het coalitieakkoord komen? Vul het Haagse Omroep West Verlanglijstje in en de redactie brengt jouw ideeën, wensen en oplossingen naar de onderhandelingstafel. Je kunt het formulier hieronder gebruiken

Uit onderzoek van I&O Research blijkt dat kiezers veiligheid, verkeer en betaalbaar wonen de belangrijkste verkiezingspunten vinden. Verder scoren gezondheidszorg en duurzaamheid hoog. Maar misschien zijn er nog andere onderwerpen die wat jou betreft de aandacht zou moeten krijgen. Je kunt het achterlaten op het Omroep West Haagse Verlanglijstje.

Zet de politici in Den Haag aan het werk. Wat wil jij dat ze aanpakken? Vul het formulier in […..]

 

11 april 2018

Eerder dit jaar, op 30 januari, heeft de gemeente de buurt geïnformeerd over de verhuizing van de Israëlische ambassade naar Plein 1813 nrs. 4 en 5. Vanwege een aantal onvermijdelijke veiligheidsmaatregelen die in de openbare ruimte moeten plaatsvinden, wil de gemeente Den Haag dit moment aangrijpen om de inrichting van Plein 1813 te verbeteren en groener te maken. Op donderdag 26 april vindt een informatiebijeenkomst plaats waarin de gemeente informeert over de ideeën voor de inrichting van de buitenruimte.

De bijeenkomst vindt plaats bij Nassauparc, Nassaulaan 13, 2514 JS in Den Haag, van 19:00 – 20:30 (zaal open vanaf 18:45).

Aanmelden voor de bijeenkomst kan vóór 24 april via plein1813nrs4en5@denhaag.nl

(download hier PDF van de Gemeente)

 

Werkgroep Openbare Ruimte

 

6 april 2018

Samenwerking HMC en RAV Haaglanden voor sneller patiëntenvervoer tussen HMC-locaties Haaglanden Medisch Centrum en Regionale Ambulance Voorziening Haaglanden gaan samen stabiele, niet-spoedeisende patiënten sneller vervoeren tussen de drie HMC-locaties.

Speciaal opgeleide verpleegkundigen van HMC begeleiden het vervoer.

meer…

 

6 april 2018

Vanaf 3 april is de gemeente gestart met het opruimen van weesfietsen in de hele stad, dus ook in onze wijk. Fietsen die langer dan 28 dagen ongebruikt op de openbare weg staan, krijgen een waarschuwingslabel. Deze fietsen noemt de gemeente weesfietsen.

Is de weesfiets na 28 dagen nog ongebruikt? Dan krijgt de fiets een tweede label (een “besluitlabel”). De eigenaar heeft dan nog 2 tot 3 dagen om de fiets weg te halen.

Gebeurt dat niet, dan wordt de fiets naar het Fietsdepot Haaglanden (in de Binckhorst) gebracht.

Als eerste krijgen weesfietsen op zogeheten “hotspots” een waarschuwingslabel. Hotspots zijn plekken waar door meldingen van bewoners en eigen ervaring van de gemeente is vastgesteld dat er veel ongebruikte fietsen zijn. In onze wijk zijn als hotspot aangeduid: Bankastraat tussen Bankaplein en Burgemeester Patijnlaan en het Nassauplein (beide kanten) tot aan de Javastraat.

Zie verder de gemeente.

 

Op zaterdag 31 maart is dat uitbundig gevierd. Bijna niemand weet wat de achternaam is van Annelies; iedereen kent haar als Annelies. De groene ballonnen in de straat waren niet voor Pasen, maar voor het feest en het zijn de kleuren Alexanderhoeve. Buiten de winkel werd muziek gemaakt en er kon zowel kaas als wijn worden geproefd. Je kon een stuk kaas verdienen door een stuk van 500 gram af te snijden. Er werd een marge van 5% aangehouden maar dat was toch nog niet zo gemakkelijk. De feestplaats is druk bezocht en Annelies heeft positieve complimenten ontvangen en is verwend met bloemen.

meer…

 


Handen aan het roer: omgevingswet ahoy !´ 
Vier avonden over de nieuwe omgevingswet

Uitnodiging en programma: Bewonersorganisatie De Groene Eland en de Haagse Mug nodigen u uit voor het bijwonen van
vier avonden over de nieuwe omgevingswet. De omgevingswet bepaalt per 2021 de fysieke leefomgeving van uw/jouw buurt en stad. Hoe staat het uw/jouw zeggenschap?
In 2021 moeten alle Nederlandse gemeenten de nieuwe omgevingswet gaan uitvoeren. Een belangrijke wet die gaat over de ´fysieke leefomgeving´. Dus over alles wat te maken heeft met: ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Maar ook met zorg, energie-klimaat en economie. Allemaal zaken die direct raken aan de belangen van buurtbewoners, kleine ondernemers, bewonersorganisaties en andere maatschappelijke organisaties. Volgens de regering geeft de wet de burger inspraak. Het is echter van belang dat de Hagenaars ècht mee kunnen praten als het gaat om wezenlijke veranderingen in de wijk en stad. Laten we er samen voor zorgen dat burgerparticipatie medezeggenschap is.

meer…

 

(download hier de notulen dd. 12-03-2018 als PDF)

voorzitter: Robert van Moorsel
notulist: Trudy Hollander

aanwezig: Namens bestuur bewonersorganisatie: Jack Willems, Katja Beekman, Karin Hoogsteder en David Struik. 66 mensen tekenden de presentielijst.

bericht van verhindering: R. Klein, D. Hazekamp, P.P. Tobi, A. van der Kooi, T. van Loon, A. van den Bosch, M. van Etten, M. van der Hoff, F. Bruins, M. Siegmund, C. Padmos, J. Snellink (SP)

Aanwezig voor punt 2:
D66 (Robert van Asten), HSP (Gerwin van Vulpen), ChristenUnie/SGP (Pieter Grinwis), Groep de Mos (Rachid Guernaoui), VVD (Boudewijn Revis), PvdD (Robin Smit), GroenLinks (Arjen Kapteijns), PvdA (Marijke Haisma), CDA (Michel Rogier)

meer…

 

30 maart 2018

Een veelzijdige muziekvoorstelling door Muziektheater Briza in het kader van ‘Den Haag Seniorvriendelijke stad’ ism Stichting De MIX wereldmuziek. Zelfstandig wonende senioren en de bewoners van zorginstellingen en familie/begeleiders zijn allen van harte welkom. De zes muzikanten/zangeressen zingen en spelen herkenbare liedjes en muziekjes uit de hele wereld o.a. uit Spanje, Portugal, Brazilië, het Andes gebergte. Duitsland, Engeland, Indonesië en natuurlijk ook uit eigen land. De theaterzaal wordt omgebouwd tot een gezellig muziekcafé

meer…