Concept NOTULEN WIJKBERAAD Archipel & Willemspark op 16 juni 2016 in ‘t Klokhuis

 voorzitter:                   Mr. Arnout Offers

notulist:                        Trudy Hollander

aanwezig:                     E. Struick, M. Bussink, H. Bussink, B. Aardewerk, E. Ponsen, M. Teesing, R. Klein, K. Hoogsteder, Beekman, O. de Savornin Lohman, F. Bruins, B.W. Bentinck, Scheidel (VVD), M. Scherpenisse (politie), M. Hoogerbrugge (politie). Z. Witteman (politie), Spierenburg (Gem DH), A. Gerla, T. Dike, N. Klamer, J. de Vijlder, H. Fonhof, Siegmund, W. Vader, P.P. Tobi, J. Prinsen, J. Zandanel en M. Ames (Stg. Anton Constandse), Heijstraten, A. Cohen, D. Hazekamp, M. Weimar, T. Dedel, A. Beekman,

verhinderd:                D. Struik, D. van der Laan, J. Chr. van Oordt, B. Bos, E. Verhulst, A. Bhikhari, R. van Eybergen.

meer…

 

FullSizeRenderVoor dit artikel had ik een gesprek met Greetje Willemsma, één van de negen leden van de werkgroep Duurzaamheid. Zij vertelde dat haar werkgroep-collega Marjan Teesing , als redactielid van de Wijkkrant, over duurzaamheid begon te schrijven in de rubriek “Berichten van de Groene Buurt” en dit leidde in 2011 tot de oprichting van de werkgroep Duurzaamheid. Er stond een oproep in de wijkkrant en daar heb ik op gereageerd en me als lid aangemeld. We hebben geen vaste taken en alles gaat in goede harmonie.

meer…

 

NaamloosHet energiecafe van 28 juni kan niet doorgaan omdat een aantal sprekers op die datum niet beschikbaar zijn. Het voornaamste onderwerp was warmtepompen en dit is nogal een technische kwestie en om dat onderwerp op een goede manier te behandelen zijn op dit moment niet zo snel adequate vervangers te vinden. U wordt opnieuw geïnformeerd als wij de invulling van dit onderwerp weer rond hebben.

CJP 23 juni 2016

 

 

Op 20 april jl. heeft het college van B&W besloten dat er tijdelijke huisvesting van statushouders, vluchtelingen met een verblijfsvergunning, aan de Sumatrastraat 215a gecreëerd wordt. Vanaf augustus 2016 komen op de Sumatrastraat met begeleiding van Stichting Migrascoop 20 statushouders te wonen. Direct omwonenden zijn daarover geïnformeerd en uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op 27 mei jl. in wijkcentrum het Klokhuis.

meer…

 

Monique4De vernissage vindt plaats in het Klokhuis op 17 juli van 3-5 uur. Monique Richmond is een energieke, creatieve geest die daardoor verschillende uitdagingen is aangegaan voor wat betreft opleidingen en hobby’s. Met de opleiding voor Tolk Nederlandse Gebarentaal heeft ze een duik genomen in de Dovenwereld, en heeft geleerd hoe men een eigen cultuur heeft ontwikkeld waarin alle elementen aanwezig zijn voor een zelfredzame wereld. De tolk is dan een makkelijke schakel die gebruikt wordt als brug naar de horende wereld.

meer…

 

gemeenteDit is een uitnodiging aan alle bewoners voor de inloopavond ter toelichting van de geplande werkzaamheden aan de Bankastraat. De herinrichting van de Bankastraat is afgestemd met vertegenwoordigers van Bewoners en Ondernemers. Met deze herinrichting wordt de veiligheid verbeterd en een fietsverbinding tussen Scheveningen en het centrum gerealiseerd. Bij de uitvoering wordt ook de riolering tussen Kerkhoflaan en Bankaplein vernieuwd. Op woensdag 29 juni van 19 tot 20.45 uur is er een inloopavond in het Klokhuis waar zaken worden toegelicht en vragen beantwoord.

CJP 23 juni 2016

 

Rosa3Het recept uit de wijkkrant van juni is een typisch Colombiaans gerecht specifiek uit de Antiochian keuken. De ingrediënten en de bereidingswijze is hieronder vermeld. Hierbij is uitgegaan van hoeveelheden die nodig zijn voor 6 personen. Voor meer of minder personen dient u de hoeveelheden naar rato aan te passen.

CJP 21 juni 2016

meer…

 

ringGratis lezing in Panorama Mesdag voor bezoekers van het museum. Donderdag 30 juni a.s. geeft Dan Dickhof, conservator collectie & tentoonstellingen Panorama Mesdag, ter gelegenheid van de tentoonstelling Panorama Continuüm (2016) een lezing met als titel “Het landschap in de kunst: van schilderij tot installatie” 

meer…

 

Buurtwhatsapp is een whatsapp-groep waar buurtbewoners van de Archipelbuurt/Willemspark verdachte situaties in hun wijk kunnen signaleren en delen. Het is een burgerinitiatief en dient als moderne vorm van buurtpreventie. Het doel van een BuurtWhatsapp is het zorgen voor meer ogen en oren in de buurt en biedt de mogelijkheid om verdachte omstandigheden in de eigen woonomgeving met elkaar te delen.

meer…

 

Poster 2016Zangkoor Archicapella presenteert

‘Água, terra, fogo e ar’

Op zaterdag 2 juli vindt het jaarlijkse zomerconcert van Archicapella plaats. De elementen water, vuur, lucht en aarde vormen het thema van een avond met muziek uit alle windstreken. Er worden volksliederen gezongen, maar ook werken van o.a. Fauré, Vaughan Williams, Wolf, Carrapatoso, Ticheli en Trénet.

meer…