Wijkberaad Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark
Datum: donderdag 28 juni 2018, aanvang: 20.00 uur
Plaats: ‘t Klokhuis, Celebesstraat 4, Den Haag

Geachte wijkgenoten,
Onderstaand treft u de agenda aan voor het wijkberaad van donderdag 28 juni. (pdf-link agenda)

meer…

 

Zomerstop zondagsconcerten begraafplaats St. Petrusbanden.
In de maanden augustus en september zijn er geen concerten op de St. Petrus Banden begraafplaats i.v.m. vakantie.
Op 7 oktober, 4 november en 2 december zijn er weer prachtige concerten in samenwerking met leerlingen van het Conservatorium Den Haag.
U hoeft zich niet aan te melden voor de concerten.

Zondag16 september is de Open Monumentendag met een rondleiding om 14.00 uur over onze begraafplaats. Aanmelden voor deze rondleiding via Astrid Oranje a.g.oranje@paxrkb.nl, maximaal 20 personen. Bij veel aanmeldingen doen we om 15.00 uur nog een rondleiding

Zondagochtend 30 september is er een reflectie ochtend onder leiding van filosofisch practicus Ties Ament. Inloop om 10.30 uur . Aanmelden via Astrid Oranje a.g.oranje@paxrkb.nl.
Zie voor meer informatie onze website

 

19 juni 2018

TER INFO

PDF – link naar de ledenlijst van de gemeenteraad griffier, burgemeester, gemeentesecretaris, wethouders van de Gemeente Den Haag, fractiemedewerkers & vertegenwoordigers.

 

https://dagblad070.nl/overleg-bewoners-over-komst-ambassade-israel/

Op maandag 2 juli is er bij Nassauparc een informatiebijeenkomst over de herinrichting van Plein 1813, als vervolg op de eerdere bijeenkomst van 26 april.

De noodzakelijke aanpassingen in de openbare ruimte hebben te maken met de komst van de Israëlische ambassade.

De gemeente Den Haag wil dan meteen de inrichting van het plein verbeteren en het plein groener maken. Samen met een klankbordgroep uit de wijk liet de gemeente een ontwerp maken.

De bijeenkomst op 2 juli is van 19.00 tot 20.30 uur bij Nassauparc aan de Nassaulaan 13.
Aanmelding via email: plein1813nrs4en5@denhaag.nl of telefonisch: (070) 353 57 79.

 

(hieronder een fragment uit de brief van de Gemeente; klik op deze link voor de volledige brief in PDF/ 1MB)


………..

12 juni 2018

Geachte buurtbewoner,
Graag nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst op woensdag 27 juni over de werkzaamheden aan lijn I op de Scheveningseweg. Tussen de Javastraat en de Helmstraat vervangen we van eind augustus tot half december 2018 het tramspoor. De fundering van het spoor is verzakt en toe aan vervanging. Tegelijkertijd maken we het traject geschikt voor nieuwe trams. In deze brief leest u meer over de werkzaamheden.

Informatiebijeenkomst
Tijdens deze bijeenkomst kunt u informatie krijgen over de werkzaamheden aan lijn 1. U kunt o.a. vragen stellen over vervangend vervoer, omleidingsroutes, het groen en de werkzaamheden aan het spoor. Er is geen vast programma; u kunt tussen 17.00 en 20.00 uur gewoon binnenlopen.

Datum: woensdag 27 juni 2018
Tijd: 17.00 – 20.00 uur
Locatie: foyer van het Museon, Stadhouderslaan 37 te Den Haag.

…………..

(zie verder de website van de Gemeente Den Haag)

 

19 juni 2018 – Op twee basisscholen in het centrum van Den Haag krijgen vluchtelingengezinnen vanaf juni 2018 een jaar lang hulp van een Schoolmaatje Ouderbetrokkenheid voor Nieuwkomers. Schoolmaatjes zijn vrijwilligers die de nieuwkomers (vluchtelingen/statushouders) helpen in de samenwerking met de school van hun kinderen.

De schoolmaatjes komen wekelijks na schooltijd bij een van de gezinnen thuis en werken op gelijkwaardige basis met de ouders samen, vanuit onderling respect en vertrouwen. Samen met hen kijken ze hoe de kinderen geholpen kunnen worden om het beste uit zichzelf te halen. Misschien is er aandacht nodig voor het gedrag van het kind, of hulp bij het huiswerk.

meer…

 

In het AD las ik onlangs een bericht over het onverwachte bezoek van een bijenvolk aan de Bankastraat waarbij “lokale” imkers toesnelden om de bijen te vangen. Ik wist niet dat wij imkers onder onze buurtgenoten hadden en van bijen weet ik ook niet meer dan honing, koningin en raat. Dus leek het mij een leuk idee een afspraak te maken met imker Isabelle Hylkema. Bij haar thuis, onder het genot van een kopje thee, vertelde ze me heel enthousiast over haar werk en hoe ze er toe gekomen was om imker te worden.
Ik heb de Tuinbouwschool gedaan en daarna heb ik voor Shell gewerkt, zo vertelde ze. Ik werkte als vrijwilligster voor de Muurkrant en voor de Wijkkrant heb ik destijds een interview gehad met imker Victor Sterk, eveneens woonachtig in de Archipel, en toen dacht ik: dat wil ik ook. Ik heb vervolgens een cursus bij de Haagse Imkervereniging en daarna de cursus Biologisch-Dynamisch Imkeren gevolgd.

meer…

 

Kent u een bijzonder project of initiatief dat belangrijk is voor de samenleving en waarin vrijwilligers een grote rol spelen? Meld dit project dan aan voor de Piet Vink-prijs.
De Vereniging van Oud-Gemeenteraadsleden van Den Haag reikt jaarlijks de Piet Vink-prijs uit, vernoemd naar de voormalige Haagse wethouder Piet Vink (1927-2002). Projecten die afstanden in de samenleving overbruggen, saamhorigheid vergroten en waarbij vrijwilligers een grote rol spelen, maken kans op in totaal 4.500 euro. De prijs wordt dit jaar voor de veertiende keer uitgereikt. Winnaars van voorgaande jaren waren o.a. Telefooncirkel Laak (2016).

meer…

 

Onder de titel Overalopera! vindt het zomerconcert van Archicapella plaats in de Ichtuskerk, Duinkerksestraat 11 op zaterdag 30 juni. Voor verdere details zie bijgevoegde poster.

 
nieuwsbericht 4 juni 2018

Bij de ingang van de school van de Haagsche Schoolvereeniging (HSV), locatie Nassaulaan, komen eind juni 2018 extra fietsparkeerplekken. Dit omdat sommige mensen nu hun fiets op straat parkeren. Met de nieuwe fietsparkeerplekken moet het bij de school overzichtelijker en veiliger worden.

Meer info op de specifieke webpagina van de Gemeente Den Haag.

 
nieuwsbericht update 5 juni 2018

In de nacht van woensdag 4 op donderdag 5 juli 2018 zijn er ‘s nachts tussen 1.00 en 5.00 uur herstelwerkzaamheden op het Nassauplein. Tijdens de werkzaamheden is het Nassauplein richting de Bankastraat afgesloten.

De werkzaamheden geven (geluids)overlast.

Meer info op de specifieke webpagina van de Gemeente Den Haag.